Modbus

Modbus is een datacommunicatieprotocol dat oorspronkelijk in 1979 werd gepubliceerd voor gebruik met programmeerbare logische controllers (PLC’s). Daarna is Modbus standaard communicatieprotocol geworden en is nu een algemeen verkrijgbaar protocol om industriële elektronische apparaten aan te sluiten.

Modbus is populair in industriële omgevingen omdat het openlijk gepubliceerd en royaltyvrij is. Het is ontwikkeld voor industriële toepassingen, is relatief eenvoudig te implementeren en te onderhouden in vergelijking met andere standaarden en legt weinig beperkingen op aan het formaat van de te verzenden gegevens.

Het Modbus-protocol gebruikt tekenseriële communicatielijnen, Ethernet of de internetprotocolsuite als transportlaag. Modbus ondersteunt communicatie van en naar meerdere apparaten die op hetzelfde kabel- of Ethernet-netwerk zijn aangesloten. Dat kan bijvoorbeeld onze kWh meter zijn en een ander apparaat om de luchtvochtigheid te meten, aangesloten op dezelfde kabel, die beide via Modbus metingen doorgeven aan dezelfde computer.

Wat is Modbus?

Voor het verwerken van informatie van veldapparatuur kunnen voor ieder apparaat kabels getrokken worden. Echter is het eenvoudiger om de apparatuur aan te sluiten op kleine modules met Modbus communicatie.

Bijvoorbeeld een aantal kWh meters op een analoge ingangsmodule of een combinatie van digitale ingangen met een aantal relais als digitale uitgangen. De module wordt vervolgens uitgelezen en/of aangestuurd via Modbus. Hiervoor wordt de benodigde bekabeling gereduceerd tot 4 aders, 2 voor de voedingsspanning en 2 voor de buscommunicatie.

Het Modbus netwerk

Een Modbus netwerk wordt opgebouwd uit 1 master en maximaal 247 slave units elk met een uniek adres. Communicatie binnen het Modbus netwerk kan via RS485 (Modbus-RTU) of op basis van ethernet (Modbus TCP/IP). Afhankelijk van de toegepaste bussnelheid (baudrate) mag de bekabeling een lengte hebben van ongeveer 1200 meter. Het aantal op de Modbus toegestane slave modules is afhankelijk van de baudrate. Hoe hoger de baudrate des te meer data per seconde getransporteerd kan worden. Doordat de master zelf de informatie opvraagt bij de slave is er weinig vertraging in de datacommunicatie. Met behulp van onze SpeedmasterGateway kan eenvoudig een koppeling worden gemaakt tussen Modbus en andere protocollen.